Kontakt

Medlemsavgift
Över 18 år – 300 kr
Under 18 år – 150 kr

Medlemsavgiften betalas till PG 353384-1, glöm inte att skriva namn och adress.

Orförande

Anders Höijer
ordforande@ncfmf.se

Sekreterare

Sara Niburg
info@ncfmf.se

Kassör

Carina Jennetoft
070-653 53 12
kassor@ncfmf.se

Ledamot

Johan Hansson

Ledamot

Johnny Danielsson

Revisor

Mikael Andersson

Suppleant

Ulfh Olsson

Suppleant

Börje Olsson

Suppleant

Mikael “Icemaan” Tomt

Suppleant

Anders Stolth