Kontakt

Medlemsavgift
Över 18 år – 300 kr
Under 18 år – 150 kr

Familjemedlemskap – 500 kr
Gäller för två vuxna och alla barn under 18 år som bor på samma adress.

Medlemsavgiften betalas till BG 603-2205, glöm inte att skriva namn och adress, alternativt till Swish-nummer 123 262 79 58. Samma sak där, glöm inte namn och adress.

Orförande

Anders Höijer
ordforande@ncfmf.se

Sekreterare

Johan Hansson
info@ncfmf.se

Kassör

Carina Jennetoft
070-653 53 12
kassor@ncfmf.se