Kontakt

Medlemsavgift
Över 18 år – 300 kr
Under 18 år – 150 kr

Medlemsavgiften betalas till PG 353384-1, glöm inte att skriva namn och adress.

Orförande

Anders Höijer
0768028944
ordforande@ncfmf.se

Sekreterare

Sara Niburg
info@ncfmf.se

Kassör

Johanna Niburg
0703064522
kassor@ncfmf.se

Ledamot

Lars Olov “Lollo” Larsson

Ledamot

Börje Olsson

Revisor

Johnny Danielsson

Suppleant

Ulfh Olsson

Suppleant

Tony Hansson

Suppleant

Mikael “Icemaan” Tomt

Suppleant

Anneli Lindbäck
Licensutbildare

Lasse Jansson
Licensutbildare SBF
076-816 46 40
lassekongojansson@live.se

Valberedning

Carin Niburg
Johnny Danielsson
Zanna Olsson

Webmaster

Johnny Danielsson
webmaster@ncfmf.se