Utbildning!

Funktionärs- och Förarutbildning den 28/4
Kl 18:00 i NCF-klubbstuga.
Anmälan lämnas till Anneli via infomailen på hemsidan ncfmf.se eller sms 070-580 86 19. Avgiften är gratis för medlemmar i Night cruisers Färnäs, 300:- för funktionärer och 400:- för förare inkl. uppkörning kickoffen den 17-18 maj på Tallhed Dragway.